0%

ქართული ღვინის საიდუმლო მის უბრალოებასა და დიდებულებაშია, ვაზი ოდითგანვე ქართველი კაცის შთაგონებაა.ზუსტად არავინ იცის როდის დაიწყო კაცმა მისი მოშინაურება , მისი სიყვარული . . .
თუმცა, ერთი რამ ცხადია, ვაზი ქართველი კაცის ხელს მოყვა, მასთან ერთად გაიხარა, გაიზარდა და გაივსო, საუკუნეების განმავლობაში ამ ხელით დამშვენდა, დაბრძენდა და დადინჯდა. ქართველი მეღვინე დღესაც ჭეშმარიტების ძიებაშია.

Are you 21 or older?

Yes
No

Visit Us

Wine Tours

Guest House

Wine Shop

Wine Tasting

Instagram

Wine Tours

Wine Tours

“Teliani Valley” winery situated in Telavi, Kakheti, the region of Georgia richest with wine, offers various types of wine tours all year round.

 

Teliani Valley winery tour is available all year round;

 

In autumn, our guests are welcome to join us in Rtveli (Harvest Ceremony)

 

“Teliani Valley” Winery Tour

Teliani Valley winery tour lasts for an hour. During the tour, you can learn about the history of Georgian wine and the winemaking process, have a look at the receiving, pressing and cooling units of the winery and check out the bottling process too.

At “Teliani Valley” oenotheque, you will get a chance to learn about the ancient traditions of winemaking and taste the wines from some of the best vintages.

 

Rtveli

Rtveli is the celebration of harvest, fertility and prosperity. In winemaking, Rtveli is the main event of the year. Our employees take the preparations very seriously, arranging the traditional vessels for grape picking called Godoris, weaving the new ones and restoring the old ones.

 

The harvesting of grapes begins roughly at the same time everywhere, and it lasts from dawn to late evening, accompanied by singing, music and all kinds of festivities. Once picked, the grapes are pressed by foot, in accordance with an ancient Georgian custom.

 

After the grapes have been picked and pressed, it’s time for “Zaotoba”, or the distillation of Chacha. In the meantime, the meat is barbequed, the bread is baked, and for dessert, Kakhetian bebos dip nuts into Tatara to make Churchkhela, involving the guests and giving them some fresh, warm Churchkhelas to take home. The visitors are welcome to partake in every part of Rtveli.

For more detailed information and bookings, contact us at:

winery@telianivalley.com

Please book through below request form, We look forward to hosting you soon